Mateřská škola Husova, Husova 838 686 01 Uherské Hradiště

O NÁS

Naše mateřská škola je součástí subjektu pedagogických a správních zaměstnanců MŠ Svatováclavská 943 v Uherském Hradišti, a je jedním z jeho devíti odloučených pracovišť.

Nachází se v blízkosti sídliště Štěpnice a Uherskohradišťské nemocnice. Skládá se ze dvou samostatně stojících budov.

Provoz MŠ začíná v 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin. 

Ve školním roce 2023/2024 bude s dětmi v pěti třídách pracovat 10 paních učitelek a 4 asistentky pedagoga.

Třídy mají názvy podle barevných pastelek.

V 1. třídě jsou naši předškoláci a děti s odloženou školní docházkou, ve  2. třídě děti 3-4leté,  ve 3. třídě jsou děti nemladší 2,5 - 3 leté, ve 4. třídě jsou děti 4-5 leté a 5. třída je logopedická.

Můžeme se pyšnit krásnou zahradou se spoustou zeleně a herních a výukových prvků.

Velkou předností naší MŠ je její poloha v blízkosti lesa, řeky Moravy a zároveň i centra města, kde děti navštěvují řadu společenských, sportovních a kulturních akcí.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání a rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce. Zároveň je však pro nás důležité přihlížet k jeho individuálním schopnostem a dovednostem. V současné době pracujeme s dětmi dle školního vzdělávacího programu "Kouzelné pastelky". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu ho jak objevovat, tak chránit, a současně ctíme tradice našeho města a kraje.

Během roku navštěvujeme spoustu divadelních a hudebních představení, výstav, výletů, výukových programů, sportovní akcí, paní učitelky pravidelně hrají dětem loutkové divadlo. Pořádáme společné akce a projekty s rodiči, táboráky, výlety, výšlapy, výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Zároveň spolupracujeme se ZŠ Za Alejí, s ostatními subjekty a s vedlejší KMŠ. Pravidelně s dětmi vystupujeme jak pro rodiče, tak pro veřejnost. V zimě využíváme krásného svahu v Kunovském lese, v létě zase naučné stezky. Snažíme se pro děti připravovat spoustu netradičních a nadstandardních akcí a aktivit a zároveň se pravidelně scházet na společných akcích také s rodiči.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší barevné školce našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo spolupracovat s ostatními, mělo chuť učit se nové věci, touhu poznávat a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

 

Kontakt Mateřská škola Husova Husova 838
686 01 Uherské Hradiště

Tel:  +420 572 564 301
Mail: mshusuh@uhedu.cz