Mateřská škola Husova, Husova 838 686 01 Uherské Hradiště

O NÁS

Naše mateřská škola je součástí subjektu pedagogických a správních zaměstnanců MŠ Svatováclavská 943 v Uherském Hradišti a je jedním z jeho devíti odloučených pracovišť.

Nachází se v blízkosti sídliště Štěpnice a uherskohradišťské nemocnice a skládá se ze dvou samostatně stojících budov.

Ve školním roce 2021 / 2022,  bude ve čtyřech třídách pracovat s dětmi 8 paní učitelek, 1 asistentka pedagoga

a 1 chůva.

Třídy mají názvy dle barevných pastelek. V 1. třídě jsou naši středňáčci, ve  2. třídě předškoláčci

a 3 středňáci, 3. třída je logopedická  a ve 4. třídě jsou naše děti nejmenší.

Můžeme se pyšnit krásnou zahradou se spoustou zeleně, herních a výukových prvků.

Velkou předností naší MŠ je její poloha v blízkosti lesa a řeky Moravy a zároveň centra města, kde děti navštěvují řadu společenských, sportovních a kulturních akcí.

Cílem naší mateřské školy je podporovat celkový rozvoj dítěte, jeho touhu po samostatnosti, radost z poznávání, rozvíjet jej po tvořivé i emocionální stránce, zároveň však přihlížet k jeho individuálním schopnostem a dovednostem. V současné době pracujeme s dětmi dle školního vzdělávacího programu "Kouzelné pastelky". Všímáme si rozmanitosti a barevnosti světa kolem nás, vnímáme potřebu ho jak objevovat, tak chránit, současně ctíme tradice našeho města a kraje.

Během roku navštěvujeme spoustu divadelních a hudebních představení, výstav, výletů, výukových programů, sportovní akcí, paní učitelky pravidelně hrají dětem loutkové divadlo. Pořádáme společné akce a projekty s rodiči, táboráky, výlety, výšlapy, výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí. Zároveň spolupracujeme se ZŠ Za Alejí, s ostatními subjekty a s vedlejší KMŠ. Pravidelně s dětmi vystupujeme jak pro rodiče, tak pro veřejnost. V zimě využíváme krásného svahu v Kunovském lese, v létě zase naučné stezky. Snažíme se pro děti připravovat spoustu netradičních a nadstandardních akcí a aktivit a zároveň se pravidelně scházet na společných akcích také s rodiči.

Přejeme si, aby si každé dítě v naší  "barevné školce" našlo spoustu kamarádů, cítilo se dobře, umělo spolupracovat s ostatními, mělo chuť učit se nové věci, touhu poznávat a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.

 

Kontakt Mateřská škola Husova Husova 838
686 01 Uherské Hradiště

Tel:  +420 572 564 301
Mail: mshusuh@uhedu.cz