Mateřská škola Husova, Husova 838 686 01 Uherské Hradiště

ŠKOLNÉ

ŠKOLNÉ MŠ, pro školní rok 2023 / 2024

Účet pro platbu školného: 86-3960240267/0100

V mateřské škole se vybírá měsíční školné:

Školné za měsíc činí 550,- Kč.

Hraní dětí s maminkami, tzv. " Pohodové chvilky " činí  50,- Kč
- měsíce a čas hraní upřesníme.

Hraní maminek s dětmi, dle rozpisu na webových stránkách školy, od 10:00 - 11:15 hod.

Za nepříznivého počasí ( déšť, bouřka, apod. ) se hraní nekoná!


Kontakt Mateřská škola Husova Husova 838
686 01 Uherské Hradiště

Tel:  +420 572 564 301
Mail: mshusuh@uhedu.cz