Mateřská škola Husova, Husova 838 686 01 Uherské Hradiště

ŽLUTÁ PASTELKA

 

Tématický blok: „Život kolem mě“

 https://i.pinimg.com/564x/61/8c/8c/618c8ca38af80b135b0efd9e174dab83.jpg

Období realizace: 3. května 2021 – 7. května 2021

Podtéma: „Maminky“

Společné povídání:

 • Popovídej mamince, co se ti předchozí týden povedlo, z čeho jsem měl/a největší radost.
 • Čím udělám mamince radost? Čím ji potěším?
 • Maminčin svátek – co to znamená, že má maminka svátek? Proč slaví maminka svátek?
 • Jak máš rad/a svoji maminku? Co se ti na mamince nejvíce líbí?

Návrhy činností:

Pohybové činnosti

 • Procvič si své tělo, zatanči si společně s maminkou při hudbě:
 •                                            https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM
 • Pavel Novák – „Máma“    https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I
 • Proběhni se venku na zahradě, přeskoč přes pařez, zvedni větvičku, oběhni kmen stromu.
 • Cvrnkej společně s maminkou kuličky.
 • „Maminka řekla“ – obměna hry „Kuba řekl“. Maminka dává různé pokyny např. „Maminka řekla“ („sednout“), dítě si sedne. V případě, že neuslyšíš „maminka řekla“ a uslyšíš jiný pokyn, např. jen slovo „sednout“, nesmíš to udělat.
 • „Na honěnou“ - chyť bráchu či maminku.
 • „Kreslení na záda“ – kreslení mamince na záda, maminka hádá, co píšeš či kreslíš.
 • „Skákání panáka“ – předkresleného křídou.
 • „Společenská hra“ – zahrej si s maminkou, tátou a sourozenci společenskou hru (Člověče, nezlob se, Šachy, Dáma…)

Poznávací a rozumové činnosti

 • Povídání o maminkách? Využití fotografie maminky. Jak se jmenuje moje maminka? Jak vypadá? Jaké má oči, vlasy? Co si nejraději obléká? Zamysli se popiš svou maminku – detaily.
 • Čím, je tvoje maminka – povolání.
 • Co všechno dělá maminka?
 • Jaké role má maminka? Maminka je např. Prodavačka, maminka, teta, sestra….atd.
 • Je babička maminka a dědeček tatínek?
 • Co se mi na mamince líbí a co bych chtěl/a dělat či mít jako maminka?
 • Opakování dnů v týdnu.
 • Co bylo včera za den, co je za dnes za den a jaký den bude zítra.

Jazykové, literární a dramatické činnosti

 • Rytmizace slov – vytleskávání, můžeš i vyťukávat o stehna – ma-min-ka, kvě-ti-na, čo-ko-lá-da, zá-ku-sek, ká-va, dá-rek..atd. Vymýšlej slova, čím bys tvou maminku potěšil/a.
 • Tvoření množného čísla – dárek – dárky, květina – květiny, káva – kávy atd.
 • Logo chvilka: foukání do bublifuku, tvoření bublin. Napodobování foukání větru – silný x slabý vítr. Pokud máš píšťalku, můžeš foukat do píšťalky.
 • Oromotorika mluvidel – nácvik úsměvu, protažení tváře, když jsem smutný.
 • Cvičení jazýčku – jazyk dáme „na nos“, „na bradu“, „do stran“, „hrajeme si ping – pong“.
 • Nauč se básničku pro maminku https://cz.pinterest.com/pin/351912452307922/
 • Poslech příběhu, převyprávění. https://cz.pinterest.com/pin/21110691990921521/

Výtvarné a pracovní činnosti

Výtvarné činnosti:

Hudební činnosti

 • Nauč se písničku https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I
 • Nácvik a opakování písniček pro maminku.
 • Doprovod písniček na netradiční hudební nástroje – pet lahve, vařečky atd. – dle možností.
 • Zazpívej si s maminkou oblíbenou písničku.
 • Zopakuj si písničky, které již znáš.

Předmatematické činnosti

 • Počítání květin, které jsem daroval/a mamince.
 • Spočítání korálků, které jsem navlekl/a pro maminku. Určení barvy, spočítání, kolik je červených, modrých, žlutých…atd.
 • Procvičování pravo – levé orientace.

Předčtenářské činnosti

Uvolňovací cviky:

 • Procvičuj obě ruce, nejdříve zvedej zápěstí dominantní ruky (ruka, kterou píšeš, držíš pastelku) nahoru a pak dolů, pak ruky vyměň.
 • Pokus se ve vzduchu namalovat prstíkem srdíčko, pokus se to nakreslit nejdříve z jedné strany, pak z druhé strany.

Pobyt venku:

 • Vycházky do okolí s maminkou, poslech zvuků.
 • Vycházky do okolí s maminkou, pozorování krajiny.
 • Vycházka do lesa a k lesu.
 • Vycházka na louku – pozorování kvetoucích květin. Která se mamince nejvíce líbí?
 • Pomoc mamince na zahrádce, vyplevelení záhonku, zalévání přísady, bylinek.
 • Pobyt na hřišti, průlezky, pískoviště. Jízda na koloběžce, kole.

Environmentální a experimentální:

 • Zalévání rostlin v záhonku – pozorování růstu.
 • Zalévání květin a rostlin, které máme doma.
 • Uvař společně s tatínkem  či sourozencem puding či buchtu mamince k svátku.

LOGOPEDIE

Rozvoj slovní zásoby:
-  „Jaká je moje maminka?“ – přídavná jména (dítě odpovídá celou větou)
-  „Jak vypadá moje maminka?“
-   „Co dělá moje maminka?“ – doma, v práci, společně s dítětem - slovesa (dítě odpovídá celou větou)
Jemná motorika:
-   Uvití věnečku z pampelišek pro maminku
Oromotorika – trénujeme před zrcadlem:
-   Usmíváme se jako maminka – rty v úsměvu
-  Smějeme se jako maminka – rty v úsměvu, zoubky jdou vidět
-  Posíláme mamince pusinku – našpulené rty
-   Maminka žehlí prádlo – olizujeme spodní zoubky z vnitřní strany úst doprava a doleva
-  Maminka věší prádlo – polohujeme jazyka za horní řezáky, v této poloze vydržíme 10 sekund a opakujeme
Dechová cvičení:
-  Dáme mamince kytičku a přivoníme k ní  
1) nádech nosem, výdech ústy (rty v úsměvu) – se zvukem SSS, CCC, ZZZ
2) nádech nosem, výdech ústy (rty v kroužku) – se zvukem ČČČ, ŠŠŠ, ŽŽŽ
Sluchové vnímání:
-  Jméno mé maminky
1) Vytleskání jména na slabiky a určení počtu slabik
2) Určení 1. a poslední slabiky ve slově
3)  Určení 1. a poslední hlásky ve slově
Morfologicko – syntaktická rovina:
-  Tvorba přání pro maminku - „Co by si popřál mamince?“ – dbáme na správný gramatický tvar věty
-  Poznání nesprávně vytvořené věty – dospělý schválně chybuje ve větě a dítě určuje, zda je věta gramaticky správně nebo nesprávně a opraví ji 

 Online individuální logopedická péče – po předchozí domluvě

 

 https://i.pinimg.com/564x/6c/c1/df/6cc1dff4987e25bb4d09eb5c882dec87.jpg


Kontakt Mateřská škola Husova Husova 838
686 01 Uherské Hradiště

Tel:  +420 572 564 301
Mail: mshusuh@uhedu.cz