Mateřská škola Husova, Husova 838 686 01 Uherské Hradiště

Naše pravidla a rituály

 

 

NAŠE PRAVIDLA SOUŽITÍ   

 

    -         MÁME SE RÁDI, VŠICHNI SPOLU KAMARÁDÍME 

-         NASLOUCHÁME DRUHÝM, NAŠE PUSY NEKŘIČÍ 

-         POUŽÍVÁME KOUZELNÁ SLOVÍČKA 

-         JSME OHLEDUPLNÍ KE KAMARÁDŮM, KTEŘÍ USNULI 

-         NAŠE RUCE SI NEUBLIŽUJÍ, ALE POMÁHAJÍ 

-         VE TŘÍDĚ NEBĚHÁME ANI NELÉTÁME – NEJSME LETADLA 

-         UDRŽUJEME POŘÁDEK, UKLÍZÍME PO SOBĚ 

-         NEZDRŽUJEME OSTATNÍ KAMARÁDY 

-         DODRŽÍME, NA ČEM SE DOMLUVÍME 

 

NAŠE RITUÁLY 

  

-         Zdravíme se, používáme kouzelná slovíčka

-         V ranním kruhu si posíláme pozdrav stisknutím ruky, pohlazením, zazpíváme si

-         Pravidelně zařazujeme tělovýchovné chvilky

-         Společně slavíme narozeniny kamarádů

-         Před jídlem si vždy myjeme ruce

-         Při jídle se obsluhujeme samy, máme dostatek času

-         Před odpočinkem si zazpíváme, přečteme pohádku, případně pustíme relaxační hudbu

-         Před odchodem domů si po sobě uklidíme a rozloučíme se s paní učitelkou a kamarády

 

 


Kontakt Mateřská škola Husova Husova 838
686 01 Uherské Hradiště

Tel:  +420 572 564 301
Mail: mshusuh@uhedu.cz